Yaşayan Türkçe

atalet

Arapça


  • isim Uyuşukluk, tembellik.

    • Kafese tıkılmış aslanlardaki atalet ve cansızlık hâli, insanı üzüntüye gark ediyor.

  • isim İşsizlik.


  • isim Makine, cihaz vb.nin çalışmadan durması, işlemezlik.


  • isim fizik Bir cismin içinde bulunduğu düzgün hareket veya hareketsizlik durumunun sürüp gitmesi, süredurum.


172