Yaşayan Türkçe

aşikârlık


  • isim Apaçıklık, bellilik.

    • Durumun aciliyeti ve aşikârlığı, alınacak aksiyonlar konusunda hiçbir tereddüde yer bırakmıyordu.

74