Yaşayan Türkçe

aşikâre

Farsça


  • zarf Kesin olarak veya belli ederek, açıkça.

    • Medyanın öncülüğünde aşikâre yapılan dezenformasyon meyvelerini vermişti.

55