Yaşayan Türkçe

aşikâr etmek


  • fiil Ortaya çıkarmak, belli etmek.


78