Yaşayan Türkçe

aşikâr

Farsça


  • sıfat Apaçık, belli.


58