Yaşayan Türkçe

Allah (I) (Arapça), Allah (II) (Arapça)

Allah

Arapça


1.özel isim din bilgisi Tek tanrılı dinlere göre kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı. (I)

- Şu odaların genişliğine, ferahlığına bak, Allah güle güle kullanmayı nasip etsin!


2.ünlem Bir olay veya durum karşısında hayranlık, şaşkınlık veya yakarma bildiren bir söz. (II)


96