Yaşayan Türkçe

al (I), al (II)

al


1.isim Kan rengi, kırmızı. (I)


2.sıfat Sözü edilen renkte olan. (I)


3.isim Kızıla çalan at donu, dorunun açığı. (I)


4.sıfat Sözü edilen renkte olan (at). (I)


5.isim Teni pürüzsüz göstermek için yüze sürülen, pembe renkli madde, allık. (I)


6.isim eskimiş Aldatma, tuzak. (II)


18