Yaşayan Türkçe

Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler


Oluşturulma Tarihi: 29.06.2020



  • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: 

 

Türkiye, Almanya, Rusya; Ankara, Berlin, Moskova.

 

  • Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır­mak için konur: 

 

Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

Er giden, işine; geç giden, boşuna. (Atasözü)

 

  • İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir:

 

Behçet; zeki, çalışkan, mert bir çocuktur.